Ця компанія входить до мережі крамниць електронних послуг «Твій час»
Отримати ліцензію і сертифікати

 

 

 

   З січня 2004 року вступив у дію прийнятий Верховної Радою України Закон "Про електронний цифровий підпис", в якому чітко визначене поняття, сфера використання та юридична сила електронного цифрового підпису.

   

Електронний підпис - дані в електронній формі, які додаються до інших електронних даних або логічно з ними пов'язані та призначені для ідентифікації підписувача цих даних. 

   

Електронний цифровий підпис (ЕЦП) - вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа.

   

Електронний цифровий підпис може використовуватись юридичними та фізичними особами як аналог власноручного підпису для надання електронному документу юридичної сили. Юридична сила електронного документа, підписаного ЕЦП, еквівалентна юридичній силі документа на паперовому носії з власноручним підписом правоздатної особи та скріпленого печаткою.

   

ЕЦП володіє всіма основними властивостями власноручного підпису:

  • засвідчує те, що отриманий документ надійшов від особи, яка його підписала;
  • гарантує цілісність та захист від спотворення/виправлення підписаного документа;
  • не дає можливості особі, яка підписала документ, відмовитись від зобов'язань, що виникли в результаті підписання цього електронного документа.

Безпека використання ЕЦП забезпечується тим, що засоби, які використовуються для роботи з ЕЦП, проходять експертизу в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України.

   

Переваги ЕЦП

   

Юридична сила електронних документів

Закони України прирівнюють за юридичною силою електронні документи, що підписані ЕЦП, і документи з власноручним підписом або печаткою, а також створюють правову основу для застосування ЕЦП і здійснення юридично значимих дій шляхом електронного документообігу.

   

Конфіденційність і безпека інформації

Використовуючи ЕЦП, Ви отримуєте додаткові можливості шифрування документів. Завдяки надійним криптографічним алгоритмам забезпечується конфіденційність інформації, яка передбачає неможливість доступу до неї будь-якої особи, що не володіє секретним ключем.

Безпека використання ЕЦП гарантується тим, що ПЗ "M.E.Doc", яке використовується для роботи з ЕЦП, пройшло експертизу в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України. 

 

Можливість ведення електронного документообігу з державними структурами

Можливість використовувати одні й ті ж засоби ЕЦП при обміні даними з усіма міністерствами, відомствами, при подачі звітності в будь-які контролюючі органи на території України.

   

Удосконалення бізнес-процесів на підприємствах

Ведення ЕДО на підприємствах значно скорочує об'єми паперової бухгалтерської документації, економить час співробітників і витрати підприємств, пов'язані з укладенням договорів, оформленням платіжних документів та їх пересиланням контрагентові.

   

Ведення ділових відносин на сучасному рівні

Використання ЕЦП значно прискорює проведення численних комерційних операцій, виключає необхідність

Електронний цифровий підпис - ефективне рішення для всіх, хто хоче використовувати новітні технології та бути успішним бізнесменом. Документи, підписані електронним цифровим підписом, можуть бути передані до місця призначення за лічені секунди. Всі учасники електронного документообігу отримують рівні можливості незалежно від їх  фізичного розташування.

Законодавча база

Нижче Ви можете ознайомитись з діючими законами та постановами державних органів України, які регулюють роботу з електронними документами та електронним цифровим підписом:

– Закон України "Про електронні документи та електронний цифровий підпис" (від 22.05.2003 р. №851-IV), Читати | Cкачати

– Закон України "Про електронний цифровий підпис" (від 22.05.2003 р. №852 - IV), Читати | Cкачати

– Наказ ДПА № 233 від 10.04.2008 р. «Про подачу електронної цифрової звітності», Читати | Cкачати

– Наказ Міністерства фінансів України №372 від 07.06.2011 «Про затвердження Змін до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», Читати | Cкачати

– Наказ Міністерства фінансів України № 426 від 02.04.2012 р. «Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до органів державної податкової служби», Читати | Cкачати

 

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

Електронний підпис - це дані в електронній формі, які приєднуються до інших електронних даних або логічно з ними пов'язані і призначені для ідентифікації особи, яка підписувала ці дані.

Електронний цифровий підпис (ЕЦП) - вид електронного підпису, отриманий в результаті криптографічного перетворення набору електронних даних, який приєднується до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати особи, яка підписала документ. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа.

Ключі електронного цифрового підпису

Для функціонування ЕЦП використовують 2 види ключів інформаційного захисту (вони зберігаються в різних файлах):

закритий ключ, який зберігається у підписувача і необхідний для накладення на документ ЕЦП;

 - відкритий ключ, який, як правило, публікується в загальнодоступному або спеціалізованому каталозі.

ЗАКРИТИЙ (ОСОБИСТИЙ) КЛЮЧ ЕЦП

Закритий (особистий) ключ - параметр криптографічного алгоритму формування електронного цифрового підпису, доступний тільки передплатнику.

Закритий ключ ЕЦП формується на підставі випадкових чисел, які генеруються датчиком випадкових чисел, а відкритий - обчислюється з особистого ключа.

Обчислити особистий ключ з відкритого неможливо!!!

Закритий ключ є унікальною послідовністю символів, яка призначена для створення електронного цифрового підпису в електронних документах. Працює особистий ключ тільки в парі з відкритим ключем.

Закритий ключ формується індивідуально для кожного клієнта, і пароль доступу до нього знає тільки його власник (клієнт). Збереження конфіденційності цієї інформації повністю залежить від власника ключа. Тільки сам власник може забезпечити безпеку зберігання і використання особистого ключа щоб уникнути підробки його електронного цифрового підпису іншими особами.

Документ підписується ЕЦП за допомогою закритого ключа, який є в одному екземплярі тільки у його власника.

Зберігання закритих ключів клієнтів і ознайомлення з ними в центрі сертифікації ключів забороняється, що забезпечує додаткову конфіденційність.

Закритому ключу відповідає відкритий ключ, за допомогою якого можна перевірити відповідність ЕЦП її власнику.

ВІДКРИТИЙ КЛЮЧ

Відкритий ключ - параметр криптографічного алгоритму перевірки електронного цифрового підпису, доступний суб'єктам відносин у сфері використання електронного цифрового підпису.

Відкритий ключ використовується для перевірки ЕЦП документів (файлів), які отримані. Він працює тільки в парі з закритим (особистим) ключем.

Відкритий ключ міститься в сертифікаті відкритого ключа, і підтверджує приналежність відкритого ключа ЕЦП певній особі. Крім самого відкритого ключа, сертифікат відкритого ключа містить в собі персональну інформацію про його власника (ім'я, реквізити), унікальний реєстраційний номер, термін дії сертифіката відкритого ключа.

Для забезпечення безпеки і виключення підміни відкритих ключів Центр «Україна» проводить сертифікацію відкритих ключів ЕЦП шляхом підписання відкритого ключа користувача своїм секретним ключем - ключем Центру.

Власнику ключа ЕЦП видається сертифікат відкритого ключа, який містить такі відомості:

• відкритий ключ ЕЦП;

• ім'я власника, інші ідентифікуючі дані;

• терміни дії ключа;

• унікальний номер сертифіката відкритого ключа ЕЦП;

• найменування центру, який видав сертифікат.

       Сертифікат ключа ЕЦП в електронному вигляді, підписаний секретним ключем Центру «Україна», направляється користувачу ЕЦП і вноситься до реєстру сертифікатів Центру, а також за бажанням користувача може бути опублікований на веб-сайті АЦСК «Україна».

ДЕЯКІ ТЕРМІНИ, ЯКІ МОЖУТЬ ВАМ ЗНАДОБИТИСЯ:

адміністратор реєстрації - обслуговуючий персонал, що відповідає за встановлення фізичних та юридичних осіб під час формування, блокування, поновлення та скасування сертифіката;

відокремлений пункт реєстрації - представництво (філія, підрозділ) акредитованого центру, яке здійснює реєстрацію підписувачів;

 

компрометація особистого ключа - будь-яка подія та/або дія, що призвела або може призвести до несанкціонованого використання особистого ключа;

надійний засіб електронного цифрового підпису - засіб електронного цифрового підпису, що має сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації. Підтвердження відповідності та проведення державної експертизи цих засобів здійснюється у порядку, визначеному законодавством;

обов`язковий реквізит електронного документа - обов`язкові дані в електронному документі, без яких він не може бути підставою для його обліку і не матиме юридичної сили;

підписувач - особа, яка на законних підставах володіє особистим ключем та від свого імені або за дорученням особи, яку вона представляє, накладає електронний цифровий підпис під час створення електронного документа;

повторне формування сертифіката - формування нового сертифіката акредитованим центром для підписувача, який є власником чинного сертифіката, сформованого даним акредитованим центром;

посилений сертифікат відкритого ключа (далі посилений сертифікат ключа) - сертифікат ключа, який відповідає вимогам Закону «Про електронний цифровий підпис», виданий акредитованим центром сертифікації ключів, засвідчувальним центром, центральним засвідчувальним органом;

регламент роботи акредитованого центру - нормативний документ, що визначає організаційні, технічні та інші умови діяльності  акредитованого центру під час надання послуг електронного цифрового підпису.

www.yt.ua